• I. Informatii generale
  Centrul activează in cadrul departamentului Microelectronica si Inginerie Biomedicală a facultatii de Calculatoare, Informatica si Microelectronica si este o subdiviziune a Universitatii Tehnice a Moldovei. Cofondatori ai Centrului sunt:
  • Compania ASIC Art S.R.L. ,Iasi,Romania
  • Compania Micrologic-DA S.R.L. U.S.A,Izrael
  • Siemens VDO Automotive srl Iasi,Romania
  • Institutul de Inginerie Electronica si Nanotehnologii "D. Ghitu" a A.S. a R.M.
  • Compania Romany Gaz Group S.R.L.,Chisinau,Republica Moldova
  • Intreprinderea mixta moldo-americana Global Biomarketinng Group-Moldova, Chisinau,Moldova
  • Institutul de cercetari "ELIRI" S.A. Chisinau,Moldova

  II. Scopul si obiectivele centrului

  2.1. Scopul si obiectivele de baza ale Centrului sunt determinate de necesitatea pregatirii cadrelor ingineresti competitive prin extinderea activitatilor in vederea valorificarii practice a cunostintelor teoretice in activitatea de cercetare si proiectare in domeniul ingineriei sistemelor microelectronice si dispozitivelor biomedicale ale cadrelor didactice, colaboratorilor si studentilor, inclusiv:
  • Pregatirea specialistilor de inalta calificare pentru economia nationala prin promovarea principiului de instruire: consolidarea cunostintelor fundamentale - cercetare aplicativa - implementare practica;
  • Crearea conditiilor favorabile pentru imbunatatirea nivelului de instruire practica a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor prin integrarea si antrenarea potentialului acestora in activitatile de cercetare si proiectare in domeniul ingineriei sistemelor microelectronice, dispozitivelor biomedicale si a aplicatiilor acestora;

  2.2. Centrul promoveaza cooperarea pe plan national si international prin activitati in proiecte comune cu agenti economici din Republica Moldova si de peste hotare precum si prin participarea la organizarea de conferinte stiintifice, simpozioane si seminare, in problemele actuale din domeniul ingineriei sistemelor microelectronice si dispozitivelor biomedicale.

  III.Domenii si activitati:
  • Elaborarea produselor software de automatizare a procesului de proiectare a sistemelor micronanoelectronice;
  • Proiectarea si verificarea sistemelor digitale;
  • Proiectarea circuitelor analogice;
  • Proiectarea sistemelor mixte (embedded) HW&SW de diferite destinatii;
  • Cercetari stiintifice aplicative in domeniul elaborarii dispozitivelor semiconductoare micronanoelectronice;
  • Elaborarea, proiectarea, producerea, diagnosticarea si deservirea tehnicii electronice medicale, inclusiv tehnici moderne de import;
  • Elaborarea si implementarea de cursuri didactice facultative avansate;
  • Asigurarea serviciilor de suport tehnic, evaluare si consulting in domeniul ingineriei sistemelor microelectronice si dispozitivelor biomedicale;