1. cerere de înscriere (se completează pe loc);
  2. diploma de finalizare a studiilor universitare, în original şi 2 copii;
  3. anexa sau suplimentul la diplomă în original şi 2 copii;
  4. buletinul de identitate în original şi 2 copii;
  5. adeverinţă medicală tip (nr. 086-u), eliberat în 2011;
  6. 4 fotografii color, 3 x 4 cm;
  7. copia carnetului de muncă autentificat de către secția cadre;
  8. certificatul de căsătorie, în caz de schimb de nume;
  9. livretul militar.