• Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. Rezultatul rezolvării contestaţiilor se anunţă în cel mult 3 zile după încheierea termenului de depunere a cererii.