• Media generală de concurs va fi calculată în baza următoarei formule:

  MC = T1*K1+T2*K2+T3*K3+T4*K4, unde

  1. T1 – T3 - notele de la probele de concurs;
  2. T4 - media generală pe anii de studii la etapa anterioară (licenţă);
  3. K1 – K4 - coeficientul de pondere a notelor la probele de concurs şi a mediei generale de studii, aplicat în calcularea mediei generale de concurs.

  Pentru admiterea 2012, prin hotărârea Senatului se stabilesc următoarele valori a coeficienţilor de pondere

  1. pentru examenul complex la disciplina de profil K1 – 0,4
  2. pentru testul de verificare a competenţelor lingvistice K2 – 0,15
  3. pentru testul de utilizare a calculatorului K3 – 0,15
  4. pentru media generală din diplomă – K4 – 0,3