• SERGHEI RAILEAN


  Conferenţiar universitar, doctor

  Contact

  Email | Pagina personală | Telefon:022 509 914, bir. 412

  Cursuri predate

  - Prelucrarea semnalelor şi imaginilor
  - Tehnologii computerizate în medicină
  - Sisteme computerizate în medicină
  - Imagistica medicală
  - Tehnologii VLSI

  Domenii de interes

  Fizica şi tehnologia dispozitivelor semiconductoare cu diode Schottky, influienţa tratamentului fotonic cu impulsuri asupra contactului metal-semiconductor, dispozitive electronice medicale.

  Publicaţii selectate

  1. UV and H2 Gas Sensing Properties of Sensors based on Ultra-Thin TiO2 Nanostructured Films. POSTICA, V.; REIMER, T.; CRETU, V.; SHISHIYANU, S.; RAILEAN, S.; KAIDAS, V.; SCHÜTT, F.; LUPAN, O.; BENECKE, W.; ADELUNG, R. IFMBE Proceedings, Volume 55, 2016, pp. 149-152. ISBN: 978-981-287-735-2 doi: 10.1007/978-981-287-736-9_36.
  2. Synthesis of nanostructured Al-doped zinc oxide films on Si for solar cells applications. LUPAN O., SHISHIYANU S., URSAKI V., KHALLAF H., CHOW L., SHISHIYANU T., SONTEA V., MONAICO E., and RAILEAN S. Solar Energy Materials and Solar Cells, volume 93, Issue B, august 2009, 1417-1422.
  3. ZnO nanowires grown by chemical deposition and rapid photothermal processing. SHISHIYANU, T., LUPAN, O., CHOW L., SHISHIYANU, S., and RAILEAN S., Moldavian Journal of the Physical Sciences, N 7(1) (2008): 42-47.
  4. Properties of SiO2 thin films prepared by anodic oxidation and rapid photothermal processing. SHISHIYANU, S.T., LUPAN O. I., SHISHIYANU, T.S., ŞONTEA, V.P., and RAILEAN, S.K. Elsevier Electro-chimica Acta, V.49, 2005, pp.4433-4438
  5. Shallow p-n junctions formed in silicon using pulsed photon annealing. SHISHIYANU T.S., SHISHIYANU S.T. and RAILEAN S. K., Semiconductors, Volume 36, Number 5, 2002 г. p. 567-581. Translated from Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov, Vol.36, No 5, 2002, p. 611-617

  Brevete

  1. Dispozitiv cu microunde. SAINSUS Iurii, BABAC Vladimir, PIATÎGHIN Serghei, ROTARU Anatol, RAILEAN Serghei, CONEV Alexei, RUSSEV Iurii, POSTORONCA Veaceslav, SCERBII Denis, CIJOV Galina. Brevet MD 466, nr. Depozituilui s 2011 0109, 2012.
  2. Dispozitiv de detectare a câmpului electromagnetic de frecvenţă foarte înaltă şi intensitate joasă. SAINSUS Iurii, BABAC Vladimir, PIATÎGHIN Serghei, ROTARU Anatol, RAILEAN Sergiu, CONEV Alexei, RUSSEV Iurii, POSTORONCA Sveatoslav, SCERBII Denis. Brevet MD 472, nr. Depozituilui s 2011 0110, 2012.
  3. Procedeu de obtinere a celuler fotovoltaice (variante). ŞIŞIANU Sergiu, ŞIŞIANU Teodor, RAILEAN Sergiu, Brevet MD 3372,. Depozituilui a 2006 0106, 2008.

  Alte activităţi

  - Membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D. Ghiţu” al AŞM
  - Membru al Comisiei de experţi în inginerie electronica şi a informaţiei (CNAA).
  - Membru al Seminarului Stiintific de profil la specialitatea 133.04 din cadrul Institutului de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii “D. Ghiţu” al AŞM