• VICTOR ŞONTEA


  Profesor universitar, doctor

  Contact

  Email | Pagina personală | Telefon: 022 509 910, bir. 423

  Cursuri predate

  - Dispozitive Micro-Nanoelectronice
  - Dispozitive Semiconductoare de Putere
  - Inginerie Clinică și Managementul Tehnologiilor Medicale
  - Metodologia Științei și Managementul Proiectelor

  Domenii de interes

  Electronica Corpului Solid, Microelectronică, Nanoelectronică, Ingineria sistemelor microelectronice şi dispozitivelor biomedicale, Managementul Tehnologiilor Medicale.

  Publicaţii selectate

  1. Influence of CuO nanostructures morphology on hydrogen gas sensing performances. LUPAN O., POSTICA V., ABABII N., HOPPE M., CRETU V., TIGINYANU I., SONTEA V., PAUPORTE TH., VIANA B., ADELUNG R., Microelectronic Engineering, 2017, 27, p. 1604676.Volume 164, 2016. p. 63-70.
  2. Multifunctional Materials: A Case Study of the Effects of Metal Doping on ZnO Tetrapods with Bismuth and Tin Oxides. POSTICA V., GRÖTTRUP J., ADELUNG R., LUPAN O., MISHRA A. K., de LEEUW N. H., ABABII N., CARREIRA J. F. C., RODRIGUES J., SEDRINE N. B., CORREIA M. R., MONTEIRO T., SONTEA V., MISHRA Y. K. Advanced Functional Materials, 2017, vol. 27, 1604676 (Factor de Impact: 12.12)
  3. Size-dependent UV and gas sensing response of individual Fe2O3-ZnO:Fe micro- and nanowire based devices. GRÖTTRUP J., POSTICA V., ABABII N., LUPAN O., ZAMPONI C., MEYNERS D., MISHRA Y.K., SONTEA V., TIGINYANU I., ADELUNG R.., Journalof Alloys and Compounds 2017, 701, p. 920-925. (Factor de Impact: 3.13)
  4. Enhanced Ethanol Vapour Sensing Performances of Copper Oxide Nanocrystals with Mixed Phases. LUPAN O., CRETU V., POSTICA V., ABABII N., POLONSKYI O., KAIDAS V., SCHÜTT F., MISHRA Y.K., MONAICO E., TIGINYANU I., SONTEA V., STRUNSKUS T., FAUPEL F., ADELUNG R. Sensors and Actuators B, 2016, 224, p. 434-448. (Factor de Impact: 5.4)
  5. Medical Devices Management Strategy in the Republic of Moldova. SONTEA, V.; MORGOCI S.; TURCANU, GH.; PISLARU, C. Proceedings of 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering (ICNBME-2015), September 23-26, 2015, Chisinau, Republic of Moldova, IFMBE Proceedings, Volume 55, 2016, pp. 478-481.

  Brevete

  1. Senzor de gaze pe bază de MoO3. CREŢU, V., TROFIM, V., ŞONTEA, V., LUPAN, O. Brevet MD 4347, 2015.
  2. Metodă de captare optică a particulelor mobile în ţesuturile biologice. ŞONTEA V., SEREACOV A., BARUN V., DIC S., ZASHIN C. Brevet MD nr. 869 2015
  2. Metoda de apreciere a stării funcţionale a sistemului cardiovascular uman. ŞONTEA V., IAVORSCHI A., PAHOMI V., ANGHILOGLU D. Brevet MD nr. 301 Z 2015

  Alte activităţi

  - Preşedinte Societatea de Inginerie Biomedicală a Moldovei;
  - Membru Federației Internaționale pentru ingineria medicală și biologică;
  - Membru al colegiilor de redacție a revistelor științifice de specialitate;
  - Membru al Senatului UTM;
  - Membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D. Ghiţu” al AŞM;
  - Membru al Comisiei de experţi în inginerie electronica şi a informaţiei (CNAA);
  - Membru al Seminarului Stiintific de profil la specialitatea 133.04 din cadrul Institutului de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii “D. Ghiţu” al AŞM.