• ARTUR BUZDUGAN


  Doctor habilitat

  Contact

  Email | Pagina personală | Telefon: 022 509 914, bir. 709

  Cursuri predate

  - Măsurări electronice;
  - Dispozitive micro-optoelectronice;
  - Materiale și componente electronice;
  - Radioprotecția și securitatea nucleară.

  Domenii de interes

  - Fizica şi tehnologia dispozitivelor semiconductoare;
  - Radioprotecția, securitatea nucleară, neproliferarea;
  - Inovații și transfer tehnologic.

  Publicaţii selectate

  1. The interplay between cyber and nuclear security in Republic of Moldova Buzdugan Aurelian, Buzdugan Artur, Proceeding of the 9 th International Conference “Microelectronics and Computer Science” 382-385, / 2017.
  2. I. Culeac, I. Nistor, M. Iovu, A. Buzdugan, V. Ciornea, and I. Cojocaru, A FIBER OPTIC INTRUSION MONITORING SYSTEM, Moldavian Journal of the Physical Sciences, Vol. 12, N3-4, p.p. 255-260,2013.
  3. Inventorization and Registration into Computerized National Registry of Ionizing Radiation Sources from the Republic of Moldova, IAEA-CN- 204, International Conference on the Safety and Security of Radioactive Sources: Maintaining Continuous Global Control of Sources Throughout their Life Cycle. Abu Dhabi, UAE, 27-31 October, 2013. Session no. 3.
  4. A.Sidorenco, N.Vasilieva, A.Buzdugan, I.Balan. Reglementarea activităților nucleare și radiologice. Mediul Ambiant, 46-48, 4(64), 2012.
  5. A.Buzdugan, Repercusiunea Convenţiei Aarhus asupra reglementării activităţilor nucleare şi radiologice în Republica Moldova. Mediul Ambiant, nr. 1, 45-47, 2011.
  6. A.Buzdugan Cerinţe generale pentru implementarea pe piaţă a noilor tehnologii nucleare, Metrologia, nr. 1, 2011, p- 28-29.

  Brevete

  1. Culeac I., Nistor Iy., Iovu M., Andrieş A., Ciornea A., Petrenco P.Buzdugan A., Senzor interferometric cu fibră optică pentru înregistrarea radiaţiei ionizante, Hotărâre nr 6957 din 28.06.2011 de acordare a brevetului de invenţie de scurtă durată;
  2. Culeac I., Nistor Iy. Iovu M., Andrieş A., Ciornea A., Prepeliţa A. Sistem de fibră optică a semnalizării de pază. Brevet de invenţie de scurtă durată nr. 298.

  Alte activităţi

  - Membru al Comisiei de experţi în inginerie electronica şi informaţie (CNAA).