•  

     

  34 de echipe, între care 15 de la #UTM, au prezentat în ediția din acest an a concursului internaţional studenţesc „Ingineria sistemelor microelectronice acad. Sergiu Rădăuţan” 39 de aplicaţii în domeniul sistemelor microelectronice, robototehnicii, dispozitivelor biomedicale, sistemelor şi aplicaţiilor cu microcontrolere. 
  Fiind o competiție cu o vădită tentă de implementare practică a creației tinerilor pasionați de acest domeniu, juriul a apreciat atât descrierea orală a dispozitivelor, cât și demonstrarea practică a funcționalității acestora. Cel mai convingători s-a dovedit a fi Dimitrie-Cristian FODOR, student la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. POPA” din Iași, care a impresionat cu un „Manechin inteligent pentru exersarea tehnicilor de prim ajutor”, cucerind premiul I în valoare de 3000 de lei și medalia de aur. Premiul II în valoare de 2000 lei și medalia de argint i-au revenit studentului FCIM - Facultatea Calculatoare Informatica si Microelectronica Vladislav KOVALSKII pentru aplicația „Drawing robot”, iar premiul III în sumă de 1000 lei și câte o medalie de bronz au intrat în palmaresul Inei BOTNARU și Dianei Valeria VACARU, de asemenea de la #FCIM, UTM, pentru exponatul „Robotic Arm”. 
  Alte 20 de premii speciale menite să stimuleze ingeniozitatea și creativitatea participanților, dar și implicarea lor în actul educaţional alternativ, racordat la cerințele mediului de afaceri, au fost acordate studenților de la de către partenerii UTM și FCIM în această competiție – Societatea Absolvenţilor în Microelectronică ai UTM, Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova, companiile din RM StarNet, AFN Systems, Djv-Com SRLÎM Uzina „Topaz” S.A., AROBS Software, Aproservice-X, precum și Microchip Technology Inc. SRL (Bucureşti) și P.Q.T Mecatronics & Innovation (Iaşi).
  Cea mai reprezentativă participare la concurs a avut-o #UTM – 15 echipe, urmată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași – 5 echipe, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – 4, Universitatea Transilvania Brasov – 4, Colegiul Politehnic din mun. Bălți –3, câte o echipă delegând și Universitatea de Informatică și radioelectronică din Minsk, Universitatea Tehnică Națională „I. Sikorsky”, Kiev și Centrul de energetică și electronică, Chișinău. 
  La încheierea concursului, prof. univ., dr. Sontea Victor, șef Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, UTM, a menționat că acest concurs, ajuns la a VIII-a ediție, a devenit o platformă inovațională deosebită în istoria UTM, în cadrul căreia viitorii ingineri îşi manifesta aptitudinile de lucru în echipă, creativitatea, ingeniozitatea, străduinţa – calități indispensabile unei cariere profesionale de succes.
  La deschiderea concursului au participat rectorul UTM, prof.univ., dr. hab. Viorel Bostan, conf. univ., dr. Valentin Amariei, acad. Leonid Culiuc, președintele Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare Andrei Chiciuc, decanul FCIM, dr. Ion BALMUŞ, conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă și conf. univ., dr. Viorica Sudacevschi, șefi departamente ISA - Ingineria software și automatică și respectiv, DIIS Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor, cadre didactice, oameni de afaceri, studenți.