• A III-a ediţie a Conferinţei Internaţionale „Nanotechnologies and Biomedical Engineering”

                        Universitatea Tehnică, Academia de Ştiinţe a Moldovei Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova organizează, la 23-26 septembrie 2015, a III-a ediţie a Conferinţei internaţionale în domeniile nanotehnologiei şi ingineriei biomedicale (ICNBME-2015).

                       Conferinţa ICNBME-2015 se preconizează a fi un important forum ştiinţific multidisciplinar la Chişinău cu o largă participare internaţională, dat fiind că ea  este asigurată de succesele remarcabile ale savanţilor autohtoni, obţinute pe parcursul ultimilor ani în domeniul nanotehnologiilor. Manifestarea ştiinţifică are menirea de a impulsiona schimbul de informaţii şi iniţierea a noi proiecte de cercetare la intersecţia nanotehnologiilor şi ingineriei biomedicale.

      La conferinţă participă fizicieni, chimişti, electronişti, medici, specialişti în inginerie biomedicală etc., care vor pune în discuţie posibilităţile de utilizare a nanotehnologiilor şi nanomaterialelor în biomedicină. Vor fi prezentate  cca 200 de rapoarte de către cercetători din 24 state ale lumii, inclusiv Germania, Franţa, Italia, Belgia, Finlanda, SUA, Japonia, Grecia, Lituania, Polonia, Turcia, Romania, Rusia, Belarus, Armenia, Georgia, Ucraina, Republica Moldova etc în domeniile nanotehnologiilor și nanomaterialelor, bio-nanotehnologii și biomaterale,inginerie clinică,biosenzori și instrumentație medicale,ingineriei tisulare etc.

             În cadrul evenimentului ştiinţific îşi va ţine lucrările Simpozionul Moldo-German cu genericul „Ştiinţa şi Societatea – Utilizarea Luminii”, dedicat Anului Internaţional al Luminii, proclamat de ONU, precum şi două simpozioane specializate în securitatea nucleară şi pregătirea cadrelor în inginerie biomedicală.

                        Forumul ICNBME-2015 se înscrie în seria evenimentelor orientate spre pregătirea comunităţii ştiinţifice din ţara noastră pentru o participare largă la programele internaţionale de cercetare ştiinţifică. În acest context, în cadrul evenimentelor se înscrie şi Şcoala de toamnă Moldo-Japoneză în domeniul Nanotehnologiilor şi Ingineriei Biomedicale, organizată de Academia de Ştiinţe şi Universitatea Tehnică, în perioada 20-24 septembrie 2015, care oferă oportunitate inedită tinerilor cercetători, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a-şi aprofunda cunoştinţele în domeniile respective. Prelegerile vor fi prezentate în limba engleză de profesori şi cercetători din Republica Moldova şi de peste hotare. Printre beneficiarii cursului se va regăsi şi un grup de studenţi din Japonia.

     Deschiderea oficială a Conferinţei ştiinţifice internaţionale ICNBME-2015 va avea loc miercuri, 23 septembrie 2015, cu începere de la ora 9:30, în Sala de conferinţe a Institutului Muncii (Chişinău, str. Zimbrului 10).

   

  La deschiderea evenimentului ştiinţific vor participa parlamentari, miniştri, conducerea AŞM, rectorii universităţilor organizatoare, Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, reprezentanţi ai sponsorilor şi oameni de afaceri.

   

  La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

   

  Pentru detalii accesaţi site-ul http://www.icnbme.sibm.md/

  Relaţii la telefoanele:  022-509-910, 022-274-047, 022-272-254, GSM:079460338