• Departamentul oferă programe de studii de Masterat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile şi ajustate la exigenţile învăţământului european în domeniu la următoarele specialităţi:
    Microelectronica şi Nanotehnologi
    Inginerie biomedicală

    Durata studiilor-1,5 ani, 90 de credite trasferabile