•  

  MICROELECTRONICA ŞI NANOTEHNOLOGII

  Studii de licenta

  Titlul: Inginer licenţiat

   

  Microelectronica şi nanotehnologiile sunt domeniile ştiinţei şi tehnicii strict necesare pentru dezvoltarea durabilă a ţărilor cu economii avansate şi includ totalitatea mijloacelor, metodelor de activitate umană necesară pentru proiectarea, elaborarea şi producerea dispozitivelor, aparatelor şi sistemelor electronice şi optoelectronice, circuitelor integrate, sistemelor microelectronice, precum şi utilizarea sistemelor microelectronice în instalaţiile electronice, tehnicii de calcul, automaticii şi sistemelor electronice pentru diverse ramuri ale economiei.

   

  CONŢINUTUL PROGRAMULUI

   

  Programul de învăţămînt include discipline fundamentale în domeniul ingineriei, electronicii şi sistemelor microelectronice, programării avansate, proiectării şi aplicării sistemelor microelectronice cu tehnologii avansate, tehnologii microelectronice, nanotehnologii, cu aplicarea în diverse ramuri ale industriei, dezvoltarea de aplicaţii software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind microcontrolere, proiectarea aplicaţiilor care folosesc procesoare de semnal şi circuite programabile.

   

  DUPĂ FINISAREA PROGRAMULUI ABSOLVENŢII VOR OBŢINE COMPETENŢE

  - proiectarea, implementarea şi testarea circuitelor integrate analogice şi digitale;

  - elaborarea şi implementarea nanotehnologiilor, materialelor noi multifuncţionale şi microsistemelor electronice;

  - proiectarea, dezvoltarea şi exploatarea sistemelor hardware şi software în diferite domenii în baza tehnologiilor moderne;

  - dezvoltarea de aplicaţii software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind microcontrolere;

  - competenţe şi abilităţi în proiectarea şi implementarea sistemelor de calcul universale şi dedicate şi aplicarea acestor cunoştinţe în practica de cercetare şi proiectare,

  - cunoştinţe de strictă actualitate privind proiectarea sistemelor cu arhitectură reconfigurabilă şi programarea VHDL,

  - experienţe în lucrul cu sistemele de operare şi administrarea în reţea

   

  Planul de învățământ aprobat în 2011 Planul de învățământ aprobat în 2016
  Curricula anului 2011 Curricula anului anului 2016
  Fișele anului 2011 Fișele anului 2016