•       INGINERIE SISTEMELOR BIOMEDICALE

  Studii de licenta
  Ingineria Biomedicală este un domeniu interdisciplinar, unde științele inginerești cooperează la soluționarea problemelor specifice a Medicinii și Biologiei. Domeniul Ingineriei Biomedicale s-a conturat din necesitatea cooperării dintre personalul medical și specialiștii în inginerie, informatică și științe exacte, pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare legate de modernizarea mijloacelor de tratament, cercetare medicală și managementul tehnologiilor medicale.
  Specialitatea Inginer Biomedical, conform CareerCast.com (SUA), este amplasată pe locul 5 în topul celor mai bune 10 locuri de muncă pentru anul 2015, ținând cont de venituri, perspective de dezvoltare, mediu de lucru, stres și efort fizic depus. Specialiștii în domeniul Ingineriei Biomedicale sunt veriga de bază în fuziunea medicinii cu progresele tehnologice în următorii ani.


  CONŢINUTUL PROGRAMULUI


  Programul de învăţămînt include discipline fundamentale în domeniul ingineriei şi medicinii, electronicii şi sistemelor microelectronice, electronicei medicale, informaticii şi programării avansate, instrumentaţie medicală şi senzori, metode de diagnostic şi terapie, managementul tehnologiilor medicale, etc.

   

  DUPĂ FINISAREA PROGRAMULUI, ABSOLVENŢII VOR OBŢINE COMPETENŢE

   

  - Aplică principiile fizicii, chimiei, matematicii şi pe cele inginereşti pentru studiul biologiei, medicinii, comportamentului sau sănătăţii.
  - Cunoaşte principiile de bază ale funcţionării, caracteristicile şi aplicaţiile dispozitivelor medicale.
  - Cunoaşte principiile de funcţionare ale dispozitivelor medicale active şi are abilităţi de aplicare a metodelor şi tehnicilor de culegere, analiză şi procesare a semnalelor biomedicale.
  - Cunoaşte tipurile de biomateriale şi are abilităţi în prelucrarea acestora pentru obţinerea şi utilizarea dispozitivelor medicale implantabile şi a dispozitivelor individuale de comandă.

   

  DOMENIUL DE ACTIVITATE

   

  - Organizarea şi executarea cercetărilor diagnostice, procedurilor de tratament.

  - Suportul tehnic pentru utilizatorii de echipamente clinice şi de tehnologie medicală, efectuarea întreținerii, planificării echipamentelor medicale, pentru asigurarea eficacității, siguranței și utilizării dispozitivelor medicale.
  - Utilizarea şi optimizarea tehnologiilor medicale în instituțiile medicale.
  - Elaborarea sistemelor informaționale medicale, pentru susținerea informațională a proceselor de diagnostică și tratament.
  - Managementul tehnologiilor medicale.

   

  Planul de învățământ aprobat în 2011 Planul de învățământ aprobat în 2016
  Curricula anului 2011 Curricula anului anului 2016
  Fișele anului 2011 Fișele anului 2016