• BETTIN MIRONOV


  Conferenţiar universitar, doctor

  Contact

  Email | Pagina personală | Telefon: 022 509 914, bir. 412

  Cursuri predate

  - Electronica
  - Tehnica radio
  - Circuite integrate digitale
  - Circuite integrate analogice
  - Baze de date

  Domenii de interes

  Direcţia teoretică: Teoria undelor, modelarea proceselor dinamice cu ajutorul analizei undulare. Direcţia cu caracter aplicativ: Folosirea circuitelor analogice pentru măsurarea proceselor de impuls.

  Publicaţii selectate

  1. Mechanisms of Electromagnetic and Gravitational Fields, by Bettin Mironov. ISBN 978-1- 60264-105-1. Published 2007 by Virtualbookworm.com Publishing Inc., P.O. Box 9949, College Station, TX 77842, US. ©2007
  2. Kinematics of waves interactions in undular frames. Moldavian Journal of the Physical Sciences (Volume 4 No. 3, p. 367-380) Chişinău, 2005.
  3. Bettin MIRONOV. On the Visualization of Biological Object using the Acoustic Holography. International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, Chişinău, Republic of Moldova, 18-19th of April, 2013.p. 615-619. 3.
  4. Bettin MIRONOV. On the growth mechanism of living organisms. Book of abstracts. Conference ICHTM 2016 October 6-7 p. 87. Chisinau – 2016.

  Alte activităţi

  Membru a Societaţii de Inginerie Biomedicală din Moldova.