•    În perioada 20 - 24 septembrie 2015 și-a ținut cursurile Școala de toamnă moldo-japoneză „Nano-Bioinginerie-2015”, organizată de Catedra Microelectronică şi Inginerie Biomedicală (CMIB) a Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică și Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor (CNSTM) ale Universității Tehnice din Moldova în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei.

       Prezent la deschiderea oficială a cursurilor, directorul Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor acad. Ion TIGHINEANU, prim vice-președinte al AȘM, a menționat că acest eveniment de rezonanță internațională oferă o oportunitate inedită tinerilor cercetători din țara noastră pentru a-şi aprofunda cunoştinţele privind nanotehnologiile şi ingineria biomedicală achiziționate în timpul învățăturii la UTM. Profesori notorii şi cercetători consacrați din UTM, Germania, Japonia și România vor prezenta un șir de prelegeri în limba engleză, având ca laitmotiv următoarele subiecte: nanotehnologiile şi nanomaterialele, bioingineria medicală, metode de cercetare a nanomaterialelor, nanodispozitive pentru biomedicină și securitate nucleară, toate fiind suplimentate cu niște activități practice în laboratoarele CNSTM și CMIB.

       În calitate de co-organizator al evenimentului, dr., prof.univ. Victor ȘONTEA, șeful Catedrei Microelectronica şi Inginerie Biomedicală, a ținut să precizeze că la cursuri s-au înscris 38 de tineri cercetători - lectori, doctoranzi, masteranzi, studenţi din ultimul an de licență din UTM, USM, USMF, IMSP Institutul Oncologic, Institutul Științifico-Practic de Horticultura și Tehnologii Alimentare, 6 instituții ale AȘM, precum și un grup de 6 studenţi din Research Institute of Electronics Shizuoka University, Japonia, care sunt împătimiți de  fizica corpului solid, electronică, microelectronică şi nanoelectronică, ingineria biomedicală, biologie, medicină sau domeniile conexe de cercetare. La finele studiilor cursanții au primit certificatele respective de instruire.

       La propunerea de a-și expune opinia despre această platformă educațională non-formală, la încheierea cursurilor iată ce i-a relatat corespondentului nostru studentul UTM Dan ȘEVCENCO: „Eu am hotărît să mă înscriu la școala Moldo-Japoneză pentru ca să-mi pot aprofunda cunoștințele în ingineria biomedicală şi în nanotehnologii pentru a le aplica în viitor, dar și de a acumula experiențe noi de la colegii japonezi.  Pe parcursul a patru zile așteptările mele s-au împlinit și am obținut cunoştinţe noi în domeniul Nano-Bioingineriei. A fost o plăcere să-i audiezi pe profesorii străini Rainer ADELUNG (Germania) și Vladimir FOMIN (Germania), Mircea DRAGOMAN (Romania), Hidenori MIMURA (Japonia), cadrele didactice ale UTM profesorii Ion TIGHINEANU, Victor ȘONTEA, Veaceslav URSACHI și Oleg LUPAN, doctorii Eduard MONAICO, Sergiu RAILEAN și Mihail ENACHI. Este foarte important că mi-am făcut și prieteni noi din Orientul Îndepărtat!

       De menționat că această platformă educațională non-formală este a patra la număr organizată în anul curent de către Catedra Microelectronica şi Inginerie Biomedicală a FCIM.